Kancelaria

Adwokat Natalia Gierczycka

W 2010 roku ukończyłam dzienne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z wynikiem celującym, broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego pod kierunkiem niekwestionowanego autorytetu z zakresu prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego prof. zw. dr hab. M. Pazdana. W 2014 roku ukończyłam z wyróżnieniem aplikację adwokacką zwieńczoną egzaminem adwokackim. Równolegle zdobywałam doświadczenie zawodowe pracując w renomowanych kancelariach adwokackich w Katowicach nieprzerwanie od 2008 roku, podejmując pracę zawodową już w czasie studiów prawniczych. Aplikację adwokacką odbyłam pod patronatem adwokata dr hab. Mariusza Frasa w jego Kancelarii Adwokackiej. Zdobyta wiedza oraz doświadczenie pozwoliły mi w sposób odważny i pewny siebie wejść na rynek usług prawniczych otwierając Kancelarię Adwokacką w Katowicach, którą z powodzeniem prowadzę od 2014 roku.

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka – Adwokat Natalii Gierczyckiej świadczy wszechstronną pomoc prawną dla klientów indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych i klientów biznesowych, zarówno na zasadzie stałej współpracy, jak i prowadzenia indywidualnych spraw przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami ścigania, organami administracji publicznej oraz przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Adwokat Natalia Gierczycka posiada doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, zabezpieczając interesy klienta w trakcie sporu sądowego zgodnie z najlepszą wiedzą i broniąc jego interesów z najwyższą starannością. Kancelaria świadczy pomoc prawną również na etapie przedprocesowym, wspomagając klienta poradą w trakcie prowadzonych negocjacji lub mediacji. Adwokat Natalia Gierczycka podchodzi zawsze indywidualnie do problemów klientów, każdorazowo poszukując najlepszego rozwiązania prawnego.  

W swojej kancelarii Adwokat Natalia Gierczycka współpracuje stale z Adwokatem Martą Krajewską oraz Adwokatem Tomaszem Spyra, co pozwala świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie oraz zapewnia klientom nieprzerwaną obsługę prawną. Jednocześnie Kancelaria współpracuje z Kancelarią Notarialną, Kancelarią Komorniczą, Rzeczoznawcami majątkowymi i Biurem Tłumaczeń oraz z innymi specjalistami, umożliwiając prowadzenie spraw w sposób rzetelny, sprawny i zgodnie z najlepszą aktualną wiedzą. Kancelaria zapewnia obsługę prawną w języku angielskim.

Adwokat Natalia Gierczycka porusza się umiejętnie w wielu dziedzinach prawa, istnieją jednak dziedziny prawa, które dominują w działalności Kancelarii, należą do nich przede wszystkim  prawo cywilne, prawo karne, prawo rodzinne, prawo gospodarcze, prawo medyczne, prawo autorskie i własności przemysłowej, procesy odszkodowawcze.