Adwokat rozwodowy Katowice – Dobra Kancelaria adwokacka

W przypadku spraw rozwodowych, sąd musi rozważyć szereg istotnych kwestii dotyczących tak samych małżonków, jak i ich relacji. Z uwagi na powyższe, sprawy rozwodowe odznaczają się dużą złożonością, a materia, której dotykają, może wiązać się z obciążeniem psychicznym stron biorących udział w postępowaniu. Jako dobry adwokat w Katowicach, Natalia Gierczycka doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że postępowanie rozwodowe wymaga odpowiedniego, zindywidualizowanego podejścia, opartego na właściwej komunikacji z Klientem. To właśnie dzięki komunikacji obejmującej dokładne poznanie oczekiwań i potrzeb Klienta możliwe jest doprowadzenie do zadowalającego zakończenia postępowania.

Warunki otrzymania rozwodu a pomoc adwokata

Na gruncie polskiego prawa rodzinnego otrzymanie rozwodu nie zależy wyłącznie od woli stron biorących udział w postępowaniu. Zgodnie z postanowieniami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, aby sąd mógł orzec o rozwodzie, musi zostać udowodniony zupełny i trwały rozkład pożycia. Pojęcie to tłumaczy się jako zanik trzech podstawowych więzi łączących małżonków: 1) duchowej, 2) fizycznej oraz 3) ekonomicznej. Rozwiązanie małżeństwa może nastąpić tylko wówczas, gdy strona wykaże, że w danym przypadku z zanikiem owych więzi mamy do czynienia. W przeciwnym razie sąd może uznać, że istnieją szanse na utrzymanie małżeństwa i, w konsekwencji, postępowanie w przedmiocie rozwodu zostanie zawieszone. Co również ważne, sąd, rozważając kwestię możliwości orzeczenie rozwodu, bierze pod uwagę nie tylko relacje łączące małżonków, ale także dobro ich małoletnich dzieci oraz zasady współżycia społecznego.

Z uwagi na liczne okoliczności, które w danej sprawie mogą przemawiać przeciwko orzeczeniu przez sąd rozwodu, strona, która o rozwód zabiega powinna wykazać się odpowiednią inicjatywą, która doprowadzi do uzasadnienia jej stanowiska. Adwokat Natalia Gierczycka, dzięki dużemu doświadczeniu w zakresie spraw rozwodowych w Katowicach, oferuje taką pomoc prawną, która ułatwi postępowanie przed sądem oraz przekona sąd o zasadności racji wyznawanych przez Klienta.

Sprawy rozwodowe – szeroki zakres usług

Kancelaria adwokacka Natalii Gierczyckiej w zakresie spraw rozwodowych w Katowicach oferuje szereg zróżnicowanych usług. Ich charakter zależy każdorazowo od tego, z jakim rodzajem sprawy mamy do czynienia oraz od tego, w jakiej pozycji procesowej znajduje się Klient. W zależności od potrzeb Klienta, obsługa prawna może dotyczyć każdego etapu postępowania rozwodowego: począwszy od pozwu rozwodowego, a skończywszy na ewentualnym przygotowaniu apelacji. To od Klienta zależy, co w danym przypadku wchodzić będzie w zakres świadczonej pomocy prawnej.

Dobry adwokat w Katowicach – indywidualne podejście do Klienta

Adwokat Natalia Gierczycka oferuje indywidualne podejście do każdej sprawy oraz każdego Klienta. Prowadzenie spraw opiera się na zasadzie współpracy. Jej sedno stanowi rzetelna ocena celów, które w danej sprawie można osiągnąć, a następnie ich sumiennej realizacji. Indywidualne podejście do Klienta dotyczy jednakże nie tylko postępowania, ale również sposobu uzgadniania wysokości wynagrodzenia za obsługę prawną. Za świadczone usługi z zakresu prawa rodzinnego Adwokat Natalia Gierczycka pobiera honorarium w wysokości dostosowanej do charakteru sprawy, stopnia jej złożoności, a także sytuacji Klienta. Co ważne, wszystkie ustalenia finansowe dokonywane są wespół z Klientem oraz w sposób jasny i przejrzysty. Dzięki temu Klient, korzystający z obsługi prawnej, nie musi obawiać się o to, że zostanie zaskoczony nadmierną wysokością kosztów. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, a także w celu umówienia się na spotkanie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

„Bez praw nie może być prawdziwej wolności” – Ignacy Chrzanowski

Przesyłając niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Adwokacką Natalia Gierczycka z siedzibą w Katowicach (40-049) przy ul. Kościuszki 6/3 – dalej zwana Kancelarią, w celach związanych z udzieleniem informacji w przedmiocie świadczonych usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej). Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod linkiem - Klauzula informacyjna dot. RODO.