Adwokat rozwodowy Gliwice

O sprawach rozwodowych mówi się czasem, że są nadzwyczaj trudne – nie tylko ze względu na skomplikowanie postępowania, ale także materię, której owo postępowanie dotyczy. Przedmiotem rozważań sądu jest bowiem w tym przypadku osobista relacja między małżonkami, a częstokroć także relacja między małżonkami i ich dziećmi. Adwokat Natalia Gierczycka zajmująca się sprawami rozwodowymi w Gliwicach doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że postępowanie rozwodowe wymaga odpowiedniego podejścia – tak do Klienta, jak i samego postępowania. Z tego względu oferuje szereg profesjonalnych usług prawnych, obejmujących pomoc prawną oraz reprezentację przed sądem, które doprowadzą do satysfakcjonującego zakończenia sprawy.

Kiedy może dojść do rozwodu?

Zgodnie z postanowieniami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mogą żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód, gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Pod pojęciem zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozumie się ustanie trzech podstawowych więzi, łączących współmałżonków: 1) duchowej, 2) fizycznej oraz 3) ekonomicznej. Do rozwiązania małżeństwa będzie zatem mogło dojść tylko wówczas, gdy w toku postępowania wykażemy, że pomiędzy małżonkami doszło do zaniku wymienionych więzi. Jeżeli nie zdołamy tego wykazać, a sąd uzna, że istnieją szanse na utrzymanie małżeństwa, postępowanie w przedmiocie rozwodu może zostać zawieszone.

Ze względu na dość rygorystyczne wymogi, jakie stawia się przed małżonkami, pragnącymi rozwiązać stosunek małżeństwa bardzo ważne jest, by do danej sprawy należycie się przygotować. W szczególności zaś zebrać takie dowody, które potwierdzą to, że małżonkowie 1) nie darzą się żadnym uczuciem, 2) nie współżyją ze sobą oraz 3) nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Jako skuteczny i doświadczony adwokat w zakresie spraw rozwodowych w Gliwicach Natalia Gierczycka wie, w jaki sposób przygotować się do sprawy, by sąd uznał, że stanowisko Klienta jest wystarczające, aby orzec zupełny i trwały rozpad pożycia i tym samym doprowadzić do takiego rozstrzygnięcia, którego Klient oczekuje.

Adwokat Natalia Gierczycka – sprawy rozwodowe w Gliwicach

Poszczególne sprawy rozwodowe w zależności od szeregu czynników mogą przebiegać w całkowicie odmienny sposób. Duży wpływ na przebieg postępowania będzie mieć w szczególności to, czy małżonkowie pozostają w zgodzie, a także to, czy mają wspólne dzieci. Adwokat Natalia Gierczycka oferuje obsługę prawną i profesjonalne reprezentowanie stron niezależnie od charakteru i stopnia skomplikowania sprawy. Obsługa obejmuje zatem zarówno rozwody bez orzekania o winie, jak i rozwody, w których o winie się orzeka. Co również ważne, pomoc prawna oferowana przez adwokat Natalię Gierczycką dotyczy każdego etapu postępowania: począwszy od pozwu rozwodowego, a skończywszy na sporządzeniu ewentualnej apelacji. Szeroki zakres świadczonych usług sprawia, że każdy Klient, bez względu na to, w jakiej pozycji procesowej się znajduje – czy pragnie się rozwieźć, czy też to właśnie przeciwko niemu kierowany jest pozew rozwodowy – może liczyć na profesjonalną obsługę prawną.

Przesyłając niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Adwokacką Natalia Gierczycka z siedzibą w Katowicach (40-049) przy ul. Kościuszki 6/3 – dalej zwana Kancelarią, w celach związanych z udzieleniem informacji w przedmiocie świadczonych usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej). Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod linkiem - Klauzula informacyjna dot. RODO.